Grundkurs svarvning

● Vad är CNC?
● Koordinatsystem
● NC-Matematik
● Skärdata
● Programuppbyggnad
● G- och M-koder
● Verktygskompensering
● Detaljens nollpunkt
● Nosradie kompensering
● Skapa egna program
● Testkörning i maskin