Fördjupning fräsning

● Uppföljning kurs 3
● Borrcykler (G73-G89)
● Datasättnig med G10
● Parametrar
● Systemvariabler
● Macroprogrammering
● Gör egna cykler med macro
● Skapa egna G- och M-koder
● Testkörning i maskin