Underhållsservice

Naturligtvis erbjuder vi serviceavtal med underhållsservice.

Denna service är viktig för att försäkra sig om att maskinens höga precision och goda funktion bevaras så länge som möjligt, och för att undvika oväntade driftsstörningar och dyra reparationer som är orsakade av bristande underhåll.

Servicearbetet innebär i huvudsak kontroll och justeringar av
1) Maskinens uppställning
2) Slider, kilförband och avstrykare
3) Axelmotorer med givare
4) Kulskruvar och kulmuttrar
5) Spindelmotor och remskivor
6) Spindeldocka inkl huvudspindeln
7) Verktygsbärare & verktygsväxlare
8) Hydrauliksystem
9) Smörjsystem
10) Pneumatiksystem

Dessutom ingår oljebyte och byte av filter.

Tidsåtgången är beroende av maskinmodell och maskinens skick, och är normalt 8 – 16 arbetstimmar, plus restid.

Kostnad

Maskin AB A. Fransson’s normala timtaxa för res- & arbetstid med en rabatt av 10%.
Alla materialkostnader inkl förbrukningsmaterial debiteras. Reskostnader, hotell & traktamente debiteras enligt normalt pris. Vår ambition är att minimera restiden och reducera reskostnaderna genom att kombinera underhållsservicen med andra servicearbeten, och på så sätt fördela dessa kostnader.

Rabatter

Kunder som har tecknat underhållsavtal med ”MAF” erhåller också 10% rabatt på maskinens reservdelar som beställs i samband med utförd underhållsservice.

Giltighetstid

Avtalet träder i kraft omgående vid avtalstecknande och löper tills vidare.
Eventuell uppsägning ska göras senast 3 månader innan avtalstidens utgång.

Kontakta någon av våra säljare om Du vill veta mer om våra serviceavtal.