Automation

Automation används av flera anledningar.
Inom tillverkningsindustrin leder automation i regel till att bearbetningsmaskiner kan utnyttjas effektivare.
Detta i sin tur leder oftast till att produktionskostnaden per färdig detalj blir lägre, till och med lägre än vad det skulle ha kostat i att tillverka detaljen med samma maskin i ett s.k. låglöneland.

Automation för bearbetningsmaskiner finns i olika nivåer.
Exempel på automationslösningar är stångmagasin, portalladdare, robotceller och FMS-anläggningar.
Vi levererar allt oftare kompletta automatiserade bearbetningsmaskiner och vi samarbetar med ett flertal olika automationsleverantörer, t.ex. följande:
MARAB – robotceller
LMD – robotceller
INLEAD – robotceller
GOODTECH – robotceller
BONTHRON & EWING – stångmagasin
LEMECA – stångmagasin
KENSON – stångmagasin
FASTEMS – FMS-anläggningar

En del av våra maskintillverkare kan även leverera kompletta automationsceller, t.ex. integrerade portalladdare från MURATEC och TSUGAMI eller QUASER:s palettladdningssystem för t.ex. 5-axliga och horisontella fleropar.