HARRISON ALPHA

Harrison Alpha 1550XS till CMW i Valdemarsvik

CMW i Valdemarsvik AB investerar ytterligare! Denna gång i en ny “Teach-in-svarv” av märket Harrison Alpha 1550XS från MaskinFransson. Vår tidigare ”Teach in svarv” började bli till åren så det var dags att nyinvestera och valet föll på Harrison Alpha. Maskinen är i produktion efter en väl genomförd utbildning av MaskinFransson, och maskinen har än Läs mer