Certifikat

Högsta kreditbetyg 25 år i rad

Vi är glada och stolta att vi i början av maj 2019, för 25:e året, i rad har fått högsta kreditvärdighet, AAA, från Bisnode / Soliditet.
Det är vi och ca 100 andra företag av Sveriges totalt drygt 590 000 aktiebolag som har klarat den bedriften.
Detta innebär extra trygghet för alla inkl våra kunder.
Vi vill passa på att tacka våra kunder för deras förtroende och våra anställda som arbetar hårt för att uppfylla detta.

Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade och deras familjer får den vård och stöd de behöver.

Vi stödjer Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv och vägen dit går genom forskning. Forskning leder till bättre diagnostik, behandling, vård och till kunskap om en hälsosammare livsstil.

Kvalitet och miljö

Vi har ett kvalitets- och miljöarbete i enlighet med ISO9001 och ISO14001.

Kvalitets- och Miljöpolicy
Maskin AB A. Fransson

2015-05-15
Vårt verksamhetsområde är import och försäljning av resurssnåla och arbetsmiljövänliga industriprodukter. Vi är ett fullserviceföretag och kan
erbjuda installation, utbildning och service på maskiner. Kontor/säte,
lager och utställning finns i Hölö.

Kvalitet för oss är att tillfredsställa våra kunders krav, behov och förväntningar.
Kvaliteten är sådan att den utgör en väsentlig köpanledning för kunderna. Detta åstadkommes med pålitliga och effektiva mål samt rutiner som säkerställs genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar.

Vår största miljöpåverkan är transporter.

Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

Vi håller oss ständigt uppdaterade för att kunna säkerställa att vi
efterlever gällande nationell och internationell lagstiftning.

Genom kontinuerlig information och fortbildning gör vi alla berörda parter medvetna om sina möjligheter att medverka till kvalitets- och miljömålsättningar i vår verksamhet. Vår affärsidé är att lyckas genom nöjda kunder som kommer tillbaka.

Denna kvalitets & miljöpolicy gäller för
Maskin AB Fransson

_________________________
John Ericson
Verkställande direktör
Maskin AB A Fransson