Ytterligare fyra längdsvarvar till Part Precision som växer så det knakar

Fr. v. Stefan Hallonborg (MaskinFransson) och Anders Dahl (Part Precision).

Part Precision AB i Mariestad växer så det knakar och har under det senaste året förstärkt sin maskinpark med ytterligare 4 längdsvarvar från Tsugami.
De senaste 2 maskinerna (Tsugami B0326E-II) är nyligen färdiginstallerade och företaget har nu totalt 12 maskiner av märket Tsugami.

Part Precision är specialiserade på finmekaniska detaljer med hög precision och levererar till företag inom områdena off-shore, medicinteknik samt bil- och hydraulikindustrin.
För mer information om Part Precision, vänligen kontakta Anders Dahl på 070-652 09 69 alt. anders.dahl@partprecision.se.

Maskinerna är levererade och installerade av Maskin AB Fransson.
För mer information, vänligen kontakta Henrik Fransson på 070-607 79 88 alt. henrik@maskinfransson.se.