Vi stödjer Hjärt-Lungfonden 2015

Sedan många år stödjer vi föreningar och organisationer som arbetar för en god sak. Under åren har vi skänkt pengar till bl.a. Barncancerfonden, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Läkare utan gränser, Röda Korset och olika reflexvästkampanjer till förskolor. Utöver det bidrar vi även aktivt till det lokala föreningslivet och i synnerhet till barn- och ungdomsidrott. I år har vi först och främst bestämt att stödja Hjärt-Lungfonden samt det lokala föreningslivet. Sedan december 2014 har vi numera en hjärtstartare på plats på vårt huvudkontor i Hölö.