Vi söker servicetekniker för verktygsmaskiner

Vi har sett en kraftig uppgång i efterfrågan på service och behöver därför utöka vår serviceavdelning med ytterligare en servicetekniker.
Läs mer här…