Strömavbrott den 4 maj kl 09-13 p.g.a. utbyggnationen

I samband med vår utbyggnation kommer strömmen att behöva brytas på vårt huvudkontor tisdagen den 4 maj mellan kl. 09:00-13:00. Vi kommer under den tiden att kunna komma åt vår mejl och telefon som vanligt men vissa system kommer vi inte att nå under några timmar.