Simon Tholander ny servicechef

Simon Tholander

Sedan den 1 mars 2019 är Simon Tholander vår nya servicechef.
Simon är ansvarig för serviceplaneringen och är även den person som normalt tar emot inkommande servicesamtal.
Under året kommer Simon att ytterligare utveckla vår underhållsservice, ambitionen är att vi ska växa ytterligare inom detta område.