Nyintroduktion av Colchester Magnum

Colchester Magnum (Harrison V660) och Colchester Magnum LB (Harrison V800) har nyligen återintroducerats efter önskemål från marknaden. Maskinerna har stort sving, 660 respektive 810 mm över bädd och finns i flera olika bäddlängder upp till dubbsvstånd 4000 mm.