Leverans av Trident TR-56S till Värnamo Beslag AB

Så här såg det ut när vi igår lastade en Trident TR-56S som nu har levererats till Värnamo Beslag AB. Maskinen, som är en vertikal fleroperationsmaskin med svängpalett och 4:e axelvagga på vardera palett, kommer framöver att betjänas av en robotcell från PMA AB.