Jul-Quiz i samarbete med Manufacturing Guide

Vi har ett samarbete med Manufacturing Guide och under året har vi bl.a. varit med och sponsrat olika kunskaps-Quiz om skärande bearbetning som de har tagit fram.
Inför julen har de nu tagit fram ett nytt Jul-Quiz med 15 blandade frågor om olika produktionstekniker samt tre avslutande frågor om Manufacturing Guide.

Klicka här för att testa dina kunskaper och ta chansen att vinna biobiljetter!