Jörgen Persson nyanställd servicetekniker i södra Sverige

Jörgen Persson är sedan den 1 april anställd hos oss som servicetekniker.
Jörgen har arbetat som servicetekniker under många år och kommer närmast från Index Traub.
Första tiden kommer Jörgen att vara på huvudkontoret i Hölö för internutbildning.
Jörgen bor utanför Markaryd och kommer i huvudsak att tjänstgöra i södra Sverige.