100 år sedan vår grundare Artur Fransson föddes

Idag den 9 december 2019 är det 100 år sedan vårt företags grundare Artur Fransson föddes.

Artur Fransson lämnade Bohuslän 1936, 16 år ung, och med enkel biljett till Stockholm.
Han arbetade med finmekanik hos AGA och LM Eriksson och utbildade sig till Ingenjör.
Med 25 års verkstadspraktik började han sälja maskiner och startade “MAF” 1964.
Den första agenturen var Harrison från England som var en ledande tillverkare av supportsvarvar.
Efter hand utökades programmet till att även omfatta slipmaskiner och svarvar från dåvarande Jugoslavien, Östtyskland och Rumänien. Arturs son Sven-Olof Fransson började i företaget i början av 1970-talet då han till en början kombinerade arbete med studier på Handelshögskolan. Fram till slutet av 1970-talet sålde företaget bara manuella maskiner men det ändrades i början av 1980-talet då styrda maskiner från Japan och Taiwan började marknadsföras.
Artur Fransson avled 1986 efter en längre tids sjukdom.