Nyheter

Strömavbrott den 4 maj kl 09-13 p.g.a. utbyggnationen

I samband med vår utbyggnation kommer strömmen att behöva brytas på vårt huvudkontor tisdagen den 4 maj mellan kl. 09:00-13:00. Vi kommer under den tiden att kunna komma åt vår mejl och telefon som vanligt men vissa system kommer vi inte att nå under några timmar.

Utbyggnation pågår – snart dubbel yta för lager och utställning

Vi genomför nu en satsning där vi bygger ut vår lagerlokal för att ge plats åt fler lagermaskiner Just nu pågår schaktning och anläggningsarbete för ny infartsväg och ny parkering. Inom kort påbörjas pålningsarbete och gjutning av ny platta varefter byggnadselementen monteras. När allt är klart kommer vi att lager- och utställningsyta på närmare 900 Läs mer

NYHETER FRÅN HEDELIUS

Klicka här för att ladda ner HEDELIUS HEDline kundmagasin. Den tyska maskintillverkaren Hedelius har under 2020 kunnat rulla ut flera intressanta nyheter. Kunder är välkomna att besöka dem och att se maskinerna i deras demo-center. Hedelius ger gärna kunderna en heltäckande visning anpassad till deras intresse och behov och det finns mycket att upptäcka. Trots Läs mer

Tre maskiner levererade till Mora CNC

Mora CNC AB investerar igen. Mora CNC AB grundades av Ingemar Dahlström och företaget är en legotillverkare som bearbetar detaljer i de flesta materialen. Företaget är i mycket hög grad automatiserat och har sett beläggningen öka markant de senaste åren. Nu har företaget återigen nyinvesterat och denna gång föll valet på 3 maskiner från MaskinFransson. Läs mer

Nu kan ni få era fakturor via e-post

Fakturor via e-post har efterfrågats av flera kunder. Vi är glada att meddela att vi efter en uppdatering av vårt ekonomisystem från och med nu gärna skickar fakturor via e-post/pdf. Vänligen kontakta Britt Harbaekvold britt@maskinfransson.se och meddela vilken e-postadress vi ska skicka fakturorna till på ert företag.

Peter Blom nyanställd säljare på MaskinFransson

Vi på MaskinFransson är glada att meddela att vi har anställt Peter Blom som säljare. Peter har ca 10 års erfarenhet som säljare av verktyg och verktygsmaskiner. Dessförinnan var han på Scania i drygt 20 år, där många år i produktionen avslutades med 5 år på inköpsavdelningen. Peter, som närmast kommer från Ehn & Land, Läs mer