Microprecision

Två Enshu GE480H levererade till Microprecision

Vi har precis nyligen levererat två stycken Enshu GE480H till Microprecision AB. Maskinerna är horisontella fleroperationsmaskiner med 500x500 mm per palett.
Axelrörelser XYZ 800x800x800 mm, spindel med 15000 rpm, 37 kW, BBT40-kona, snabbtransport 90 m/min och verktygsväxling 1.2 sekunder.

Avslutningsvis vill vi lyckönska Microprecision till sin nya investering, vi är övertygade om att de kommer att bli mycket nöjda med maskinernas prestanda och tillförlitlighet.

Microprecision köpte ytterligare 6 Quaser-maskiner och blev årets kund 2012

Microprecision AB i Kungsängen köpte i april 2012 sin andra horisontella Quaser HX504 vilket var deras 6:e Quaser-maskin.
I början av december 2012 köpte de ytterligare en horisontell Quaser HX504, en Quaser MV154APC vertikal flerop med svängspalett och dubbla rundbord (4:e axlar) samt 3 st Quaser MV154E. Under första halvåret 2013 har dessa levererats och installerats och Microprecision har nu 11 st Quaser-maskiner totalt.

Följande text är saxat från Microprecision:s webbsida.
"Microprecision AB är en systemleverantör inom finmekanik som omfattar tillverkning, montering och försäljning av produkter i såväl korta som långa serier. Vi är en naturlig samarbetspartner till företag inom industrin.

Som en systemleverantör så tar vi ansvaret för hela tillverkningsproccessen, från bearbetning i våra svarv- och fräsmaskiner till efterbehandling montering och försäljning. Vår verksamhet sträcker sig i dag över hela världen. Kundkretsen består av svenska och utländska företag inom telekommunikation, hydraulik, pneumatik, elektronik, bilindustri, försvar, medicin etc..

Den höga tekniska standarden i vår maskinpark och våra kunniga och dedikerade operatörer säkerställer högsta möjliga kvalitet och precision.
Tillsammans med våra kunder utvecklar vi produkter från prototyp till serieproduktion."

Microprecision AB har 50 anställda och omsätter ca 78 Mkr (2012 års siffror).

I december månad stod det helt klart att Microprecision skulle få utmärkelsen Årets Kund 2012 hos MaskinFransson.
Denna utmärkelse fick de formellt i samband med ett parti boule under våren 2013.

Faktaruta Quaser MV154APC-E
Bordsstorlek: 2 x 800 x 500 mm
Rörelser XYZ: 700 x 500 x 560 mm
Spindelkona: BT40 BigPlus
Max spindelvarv: 12000 rpm
Spolning genom spindel 20 bar
Renishaw prob OMP-40
CNC-rundbord TJR HR-210RJ (2 st)
Antal verktygsplatser 60
Vikt: 8500 kg
Styrsystem: Fanuc 0iMD med 10.4" skärm och Manual Guide i

Faktaruta Quaser HX504IIBP
Palettbord: 2 x 500 x 500 mm
Rörelser XYZ 760 x 640 x 760 mm
Max storlek arbetsstycke: 760 x 800 mm
Max vikt arbetsstycke : 500 kg
Spindelkona: BT40 BigPlus
Max spindelvarvtal: 12000 rpm
Max spindeleffekt: 30 kW
Spolning genom spindel: 20 bar
Minsta indexering B-axel: 0.001 grad
Antal verktygsplatser: 60
Vikt: 13000 kg
Styrsystem: Fanuc 31iMB

2 st 5-axliga Quaser UX300 levererade till Microprecision

Nyligen levererade MaskinFransson 2 st 5-axliga Quaser UX300 till Microprecision i Kungsängen. Sedan tidigare har Microprecision en 5-axlig Quaser MV204CU.

Saxat från Microprecisions hemsida:

"Microprecision AB är en systemleverantör inom finmekanik som omfattar tillverkning, montering och försäljning av produkter i såväl korta som långa serier.

Vi är en naturlig samarbetspartner till företag inom industrin. Som en systemleverantör så tar vi ansvaret för hela tillverkningsproccessen, från bearbetning i våra svarv- och fräsmaskiner till efterbehandling montering och försäljning.

Vår verksamhet sträcker sig i dag över hela världen. Kundkretsen består av svenska och utländska företag inom telekommunikation, hydraulik, pneumatik, elektronik, bilindustri, försvar, medicin etc.

Den höga tekniska standarden i vår maskinpark och våra kunniga och dedikerade operatörer säkerställer högsta möjliga kvalitet och precision.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi produkter från prototyp till serieproduktion."

Faktaruta Quaser UX300 x 2
BordsstorlekØ 255 mm
Max bordsbelastning100 kg
Max swingØ 300 mm
Rörelser XYZ410 x 610 x 500 mm
Rörelser A/B+30º ~ - 20º / 360º
SpindelkonaBT40 BigPlus
Max spindelvarvtal 15000 rpm
Max spindeleffekt25 kW
Max vridmoment159 Nm (S6-40%)
Antal verktygsplatser48
Vikt8100 kg
StyrsystemHeidenhain iTNC530

Maskinerna är dessutom utrustade med skalor för X-, Y-, Z- och C-axeln.

Renishaw NC-4 laser för mätning av verktygslängd och brottskontroll.

Heidenhain TS-640 mätprob för arbetsstycke.

Spolning genom spindeln 20 bar.

Prenumerera på innehåll