Service

Alltsedan MAF grundades 1964 har vi satsat hårt på att erbjuda bra service och vi är idag stolta över vår serviceorganisation.

Service på nya och gamla maskiner
Våra erkänt duktiga servicetekniker har alla har en gedigen grundutbildning och lång erfarenhet. Genom att de ständigt vidareutbildas, både hemma och hos våra maskintillverkare, kan vi erbjuda våra kunder en förstklassig service på både gamla och nya maskiner. Vi utför även servicearbeten på maskiner som vi själva inte sålt.

Nya maskiner bättre än från fabriken
Vår personal har tillgång till de bästa hjälpmedlen och kan ofta göra nya maskiner ännu något bättre än när de lämnade fabriken.

Förutom konventionell mekanisk och elektrisk felavhjälpning kan vi bl.a. göra följande förbättringar på nya och gamla maskiner:

● Spindelbalansering av maskinspindlar
● Lageranalys för olika typer av lager
● Analys av maskiners kritiska varvtal
● D.B.B Rundhetstest
● Servooptimering
● Spindellagerbyte
● Spindelrenovering
● Lasermätning

Serviceavtal
Naturligtvis erbjuder vi serviceavtal med underhållsservice. Läs mer om vad vi erbjuder under rubriken Serviceavtal.

Gnistservice
För service på gnistbearbetningsmaskiner hänvisar vi till Karl-Erik Knudsen som vi har haft ett bra samarbete med under många år.
Karl-Erik Knudsen kan nås på telefon:
070-768 31 54