Quaser MV184P med Heidenhain hos Aston Verktyg i Södertälje

Dynamisk fräsning i Quaser MV184P hos Aston Verktyg i Södertälje.

Nyligen levererade vi en Quaser MV184P med 4:e axel och styrsystem Heidenhain iTNC530 till Aston Verktyg i Södertälje.
Aston Verktyg har 9 anställda och grundades 1960.
Följande företagsbeskrivning är saxat från företagets hemsida:
"Er samarbetspartner vid industriteknisk problemlösning.
Vi tar helhetsansvar för konstruktion och tillverkning av industriell produktionsutrustning för:

  • lyft / hantering
  • interntransport
  • fixering
  • montering
  • provning

Vi tillverkar även utrustning efter era ritningar, och vi deltar gärna i framtagningen av er prototyp.
Familjeföretaget AB Aston verktyg kännetecknas av ett nära samarbete med kund, funktionella tekniska lösningar och säkra leveranser."

Aston Verktyg’s dominerande kund är Scania, men de levererar förutom Scania även till ett 20-tal mindre industriföretag.
Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001 och har högsta kreditvärdighet AAA.
VD Erik Persson säger att de är mycket nöjda med sin Quaser-maskin.
De konstruerar i 3D-CAD/CAM från Solid Works och kör mycket dynamisk fräsning.
"Det går hur bra som helst!", avslutar Erik.

 Faktaruta Quaser MV184P
 Bordsstorlek 1200 x 600
 Rörelser XYZ 1020 x 610 x 610 mm
 Spindelkona BT40 BigPlus
 Max spindelvarvtal 12000 rpm
 Antal verktygsplatser 48
 Vikt 7400 kg
 4:e axel Tanshing MRNC-255HB
 Verktygslängdmätning Heidenhain TT-140
 Spindelprob Heidenhain TS-640
 Styrsystem Heidenhain iTNC530