Muratec MT200G T2 levererad till Hova Mekaniska

Hova Mekaniska Verkstad AB är sedan 1985 ett familjeföretag som idag sysselsätter sex personer. Företagets största kunder finns inom offshorebranschen och bilindustrin men även till andra blandade branscher som t.ex. jaktvapenleverantörer där de har tagit fram egna produkter för bl.a. ställbara kolvar.

”Våra styrkor är att med våra kompetenta medarbetare och en väl anpassad maskinpark kan bearbeta de flesta förekommande material, vi är flexibla och kan hålla korta leveranstider. I övrigt försöker vi ha en nära dialog med våra kunder, och om behov finns hjälper vi gärna till att ta fram prototyper”, säger Glenn Larsson, produktionschef och delägare Hova Mekaniska.

Det senaste tillskottet i maskinparken är en Muratec MT200G T2, en cnc-svarv med dubblar spindlar, övre och nedre revolver med drivna verktyg och Y-axel båda och en 3-axlig portalladdare. Maskinen är även utrustad med ett Iemca Kid 80 stångmagasin. Glenn nämner att uppgraderingen till en mer avancerad maskin är ett villkor för att kunna möta den växande konkurrensen. "Man måste hela tiden utvecklas för att hänga med i svängarna och en maskin med både stångmagasin och portalladdare är helt rätt väg att ", avslutar Glenn.

Hos Hova mekaniska har produktionen ökat de sista månaderna och den nya maskinen är redan belagd med jobb till bl.a. Parker Hannifin.

 Faktaruta MURATEC MT200G T2

 

 Styrsystem

 Fanuc 30iB

 

 Svarvlängd

 770 mm

 

 Stångdiameter

 65 mm

 

 Max svarvdiameter

 205 mm

 

 Verktygsplatser

 15 på övre revolver, 12 på nedre

 

 Max effekt huvudspindel

 15 kW

 

 Max effekt subspindel

 15 kW

 

 Max effekt drivna verktyg

 5.5 kW

 

 Snabbtransport X/Y/Z

 24 / 36 / 12 m/min

 

 Y-axel rörelse

 80 mm (+- 40) i båda revolvrarna

 

 Kylvätsketryck

 10 bar

 

Muratec MT200G T2 MCY, en ny flexibel allt-i-ett produktionssvarv för stång och / eller kuts med dubbla spindlar med C-axlar, stångdiameter 65 mm, 2 revolvrar (1 övre med 15 verktygsplatser och en nedre med 12 verktygsplatser) med Y-axlar, drivna verktyg med 5.5 kW på alla positioner, Maskinen är utrustad med Muratecs egna 3-axliga portalladdare som kan hantera detaljer upp till 350 mm i längd och upp till 8 kg.