Lyckat samarbete när MaskinFransson, Marab och Schunk levererar till Mattsson Metal

I januari togs den i bruk, cellen som består av en Trident vertikal flerop med svängpallett, en robotcell från Marab och med 6 st individuellt styrda pneumatiska skruvstycken från Schunk. Kravet från Mattsson Metal var att kunna producera ca 30 olika detaljer fullt automatiskt i 4 axlar och i 3-skift.

För att minimera stillestånd i maskinen vid detalj- och verktygsbyten valde man en maskin med svängpallett för körning av 3 detaljer per pallett. Robotcellen som är utrustad med vision har transportbanor som medför obemannad körning i ca 120 min vilket i sin tur ger ca 120 detaljer.

"En stor fördel för oss med denna cell är att vi har effektiviserat produktionen kraftigt tack vare att maskinen är snabb och att omställningstiden mellan olika detaljer är mycket kort. Man behöver bara rulla bort robotcellen som står räls, byta backarna i skruvstyckena, rulla tillbaka robotcellen och därefter starta nästa jobb", enligt Per-Erik Hägglund, produktionsledare Mattsson Metal.

 

"Allt har flutit väldigt smidigt, både installation och igångkörning av jobb. Med facit i hand har det visat sig att den här investeringen har överträffat våra förväntningar", avslutar Per-Erik.

Faktaruta

Maskin

Trident TR56S

Styrsystem

Mitsubishi M70A

Palettstorlek

600 x 425 mm x 2

Max bordsbelastning

200 kg x 2

Spindelkona

BT40

Max spindelvarvtal

12000 rpm

Max effekt spindelmotor

11 kW

Spolning genom spindel

20 bar

Antal verktygsplatser

24 + 1

Mätprob

Renishaw OTS

Borrbrottskontroll

Renishaw TRS2 (laser)

Rundbord x 2

AutoCam AT160

Nettovikt maskin

5500 kg

  

Robotcell

Marab X12

Skruvstycken

Schunk KSP-LH Plus 160

 

För mer information kontakta
Maskin AB A. Fransson, www.maskinfransson.se
Mattsson Metal AB, www.mmetal.se
Marab, www.marab.nu
Schunk Intec AB, www.se.schunk.com