Harrison Alpha 1550XS till CMW i Valdemarsvik

CMW i Valdemarsvik AB investerar ytterligare!

Denna gång i en ny "Teach-in-svarv" av märket Harrison Alpha 1550XS från MaskinFransson.

Vår tidigare ”Teach in svarv” började bli till åren det var dags att nyinvestera och valet föll Harrison Alpha. Maskinen är i produktion efter en väl genomförd utbildning av MaskinFransson, och maskinen har än länge levt upp till våra högt ställda förväntningar.

”Den investering som nu är genomförd, ligger helt i vår linje och bidrar till att öka vår konkurrensförmåga ytterligare” säger Vd Christer Hultgren.

CMW i Valdemarsvik är en kontraktstillverkare inom avancerad spånskärande bearbetning, och kunderna är framförallt stora svenska exportföretag.
Följande text är hämtat från CMW:s hemsida.

CMW står för kvalitet, flexibilitet och ett högt tekniskt kunnande

Vår styrka är att producera kvalitativt riktiga produkter som motsvarar våra kunders höga förväntningar. Det inkluderar leveranser med mycket hög servicegrad.
För att lyckas med detta jobbar vi med två grundstenar:

·         Långsiktiga investeringar, utbildningar och förbättringsforum där Lean är vår ledstjärna

·         Mycket duktiga och erfarna medarbetare som jobbar med moderna och effektiva produktionsmaskiner.

Tillsammans borgar dessa två grundstenar för kvalitet, flexibilitet och högt tekniskt kunnande inom vår kärnkompetens:
Kvalificerad skärande bearbetning av komplexa detaljer

·         Vidareförädling i form av montering

·         Producera små till medelstora seriestorlekar (1-500)

·         Höga krav toleranser och "finish" med helhetsansvar

Vi MaskinFransson är glada att vi fick förtroendet att leverera denna maskinen till CMW och vi hoppas ett långt och framgångsrikt samarbete.

Faktaruta Harrison Alpha 1550XS

 Styrsystem

 Fanuc 0iTD

 Svarvlängd

 2000 mm

 Stångdiameter

 104 mm

 Max svarvdiameter

 554 mm

 Max sving i gap

 830 mm

 Gapets längd

 216 mm

 Slaglängd tvärslid (X)

 310 mm

 Max effekt spindelmotor

 11 kW

 Max varvtal

 2000 rpm

 Maskinens nettovikt

 3700 kg

En Harrison Alpha-maskin kan köras på fyra olika sätt, manuellt med hjälp av inbyggd digital, halvautomatiskt genom "Alpha System-styrningen", helautomatiskt från ISO-program och helautomatiskt från Fanuc Manual Guide i.