Equiptop ESG-15400

Kort om tillverkaren
Equiptop grundades i Taiwan 1988 och de har alltsedan starten tillverkat plansplipar med hög kvalitet. Modellprogrammet är stort och finns i utföranden från manuella med bordstorlekar från 150x350 mm till helt automatiska, både av vanlig typ och av portaltyp, med bordsstorlek upp till 1500x5000 mm. Företaget har många patent i Taiwan men även i Kina, USA och Tyskland.
Teknisk information
Slipmaskin
  • Planslipmaskiner
1500mm
4000mm
Max slipyta: 2050 x 4200
Nettovikt: 40000 kg
Planslipmaskin av portaltyp, max slipyta 2050 x 4200 mm

LÄNGSGÅENDE HYDRAULIK, MOTORISERAD TVÄRMATNING MED AUTOMATISK INMATNING OCH KONSTANT MATNING MED JUSTERBAR HASTIGHET, VERTIKAL AC SERVOSTYRNING, VERTIKAL SNABB & LÅNGSAM MATNING, 0.005MM STEGMATNING, STEGÖKNING 0.005 – 0.050MM FINNS TILLGÄNGLIGT, VERTIKAL AUTOMATISK INMATNING VÄRDE: GROVSLIPNING: 0.005 – 0.050MM; FINSLIPNING: 0.005 – 0.009MM. TIDSSTYRDA FUNKTIONER FÖR SPARK-OUT ÄR 1-9 GÅNGER, VERTIKAL DIGITAL POSITIONERING (SÄTTA NOLLPUNKT, STARTPUNKT FÖR SLIPNING, SLIPNINGSPUNKT, FINSLIPNINGSVÄRDE, MÅLPUNKT, PUNKT FÖR ATT HÖJA SLIPSKIVA, INTERMITTENT SPARK OUT), AUTOMATISK SPARK-OUT FÖLJT AV AUTOMATISK HÖJNING FINNS TILLGÄNGLIGT.